வெல்வின் / ஹாட்ஃபீல்ட்

உட்ஹால் சமூக மையம்

மில் கிரீன் ரோடு

வெல்வின் கார்டன் சிட்டி

AL7 3XD

அடுத்த பாடநெறி தொடங்குதல்:

செப்டம்பர் 19

திங்கள் இரவுகள்

இரவு 7.30-9

விவரங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

Address:

Cedars Community Centre,

Chicheley Road,

Harrow,

HA3 6QH

Day / Time:

Tuesdays / 5:30-7pm

Waiting list

Venue: Salvatorian College 

Address:

Salvatorian College,

High Road,

Harrow,

HA3 5DY

Day / Time:

Wednesdays

Waiting list

Venue: Whitmore High School 

Address:

Whitmore High School,

Porlock Avenue,

South Harrow,

Harrow,

HA2 0AD

Day / Time:

Wednesdays / 6-7:30pm

Waiting list

Venue: Harrow Leisure Centre 

Address:

Harrow Leisure Centre,

Christchurch Avenue,

Harrow HA3 5BD

Day / Time:

Thursdays / 5:30-7pm

Waiting List

Register your interest...

By registering your interest you wish to receive updates from the Shape Up programme, in line with our Privacy Policy. This can be found at the bottom of this page.

Choose a course

Thanks for submitting! Someone will be in contact shortly. Please keep an eye on both your inbox and junk mail.

© 2022 by Matthew Nelson