நான் தகுதி பெறுகிறேனா?

நுழைவு தேவைகள்

எங்கள் படிப்புகளில் ஒன்றில் இடம் பெறுவதற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக:

  • ஹாரோ குடியிருப்பாளராக அல்லது ஹாரோ ஜி.பியில் பதிவுசெய்யப்பட்டவராக இருங்கள்

  • 30+ இன் BMI (BME சமூகங்களுக்கு 28+) (உங்கள் BMI பற்றி உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், கீழே உள்ள எங்கள் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தவும்

  • 18-65 வயது

Sign up here...

If you are interested in our Shape Up Graduates session then please sign up below.

Please note that there is limited space available:
- 5 spaces at Cedars Community Centre
- 30 spaces at Belmont Community Hall


Remember this is only for those who have already completed the Shape Up course and spaces offered are on a first come, first serve basis.

Which Shape Up course did you attend?
Whic Graduates Course would you like attend?

You have registered your interest for Shape Up Graduates. You'll be contacted shortly.

© 2022 by Matthew Nelson